Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p013 W drodze na Stożek Wielki s013 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l013
W drodze na Stożek Wielki
PTTK Strzelin w013          PTTK Strzelin r013