Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p011 W drodze na Stożek Wielki s011 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l011
W drodze na Stożek Wielki
PTTK Strzelin w011          PTTK Strzelin r011