Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p010 W drodze na Stożek Wielki s010 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l010
W drodze na Stożek Wielki
PTTK Strzelin w010          PTTK Strzelin r010