REGIONALNA  ODZNAKA
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZA

"WZGÓRZA NIEMCZAŃSKO - STRZELIŃSKIE"

Regulamin

Odznaka Wzgórza  Niemczańsko-Strzelińskie - PTTK Strzelin

1. Celem zachęcenia turystów do poznania Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, ich walorów krajoznawczych i rekreacyjnych Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Strzelińskiej ustanawia regionalną odznakę turystyczno-krajoznawczą "Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie", zwaną dalej odznaką.

2. Odznaka jest cykliczna, za każdy rok kalendarzowy począwszy od 1998 można zdobyć jedną odznakę po uzyskaniu: w wieku do 16 lat lub powyżej 50 lat - 30 punktów, w wieku od 16 do 50 lat - 50 punktów.

3. Punkty uzyskuje się:

4. Potwierdzenie przebycia tras i zwiedzania miejscowości powinno być udokumentowane w książeczkach OTP, GOT, KOT lub na specjalnych drukach, potwierdzone przez przodownika, przewodnika lub innego członka kadry PTTK. Potwierdzenia można również uzyskiwać w terenie oraz podczas imprez turystycznych i krajoznawczych.

5. Książeczkę lub druk do weryfikacji można złożyć w dowolnym terminie. Weryfikację odznaki prowadzi Oddział PTTK Ziemi Strzelińskiej: 57-100 Strzelin, ul. Brzegowa 10a, tel. 574-220-882, e-mail: biuro@pttk.strzelin.pl. Odznakę można zweryfikować również korespondencyjnie po wcześniejszym uzgodnieniu.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.1998 roku z późniejszymi zmianami.WYKAZ  MIEJSCOWOŚCI  I  MIEJSC
PUNKTOWANYCH  DO  ODZNAKI  REGIONALNEJ

„WZGÓRZA NIEMCZAŃSKO - STRZELIŃSKIE”

15 punktów:

Bielawa, Dzierżoniów, Grodków, Henryków, Kamieniec Ząbkowicki, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Strzelin, Ząbkowice Śląskie, Ziębice.

10 punktów:

Odznaka Wzgórza  Niemczańsko-Strzelińskie - PTTK Strzelin Biały Kościół, Biernacice, Bobolice, Bożnowice, Braszowice, Brochocin, Brodziszów, Ciepłowody, Czerńczyce, Dankowice, Dobroszów, Dobrzenice, Gilów, Gola Dzierżoniowska, Jeglowa, Jeszkotle, Kalinowice Dolne i Górne, Kietlin, Kobyla Głowa, Konary, Krzelków, Księginice Wielkie, Łagiewniki, Muszkowice i Kapliczne Wzgórze, Niedźwiednik, Nowolesie, Owiesno, Piława Dolna, Piotrowice Polskie, Prusy, Przerzeczyn Zdrój, Przeworno, rezerwat przyrody Muszkowicki Las Bukowy, rezerwat przyrody Skałki Stoleckie, Roztocznik, Sarby, Siemisławice, Sieniawka, Stolec, Stoszów, Sulisław, Wawrzyszów, wąwóz Piekielko i grodzisko, Wilków Wielki, Witostowice, Wojsławice, Zarzyca, Żeleźnik, Żelowice

5 punktów:

każda inna miejscowość (lub miejsce) na terenie Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, w której znajduje się co najmniej jeden obiekt zabytkowy lub krajoznawczy.
Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie Strzelin PTTK Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie Strzelin PTTK PTTK Strzelin Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie