ODZNAKI
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE


REFERATY  WERYFIKACYJNE

PTTK w Strzelinie prowadzi referaty weryfikacyjne odznak:


ODZNAKA  REGIONALNA
"WZGÓRZA  NIEMCZAŃSKO - STRZELIŃSKIE"

Odznaka Wzgórza  Niemczańsko-Strzelińskie - PTTK Strzelin

Odznaka "Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie" jest wielostopniowa. Za każdy rok kalendarzowy można zdobyć jeden stopień uzyskując wymaganą regulaminem liczbę punktów w następujących formach turystyki kwalifikowanej:

Potwierdzenie przebycia tras i zwiedzania miejscowości powinno być udokumentowane w książeczkach OTP, GOT, KOT lub na drukach dostępnych na stronie.

Wzgórza  Niemczańsko-Strzelińskie odznaka regulamin - Strzelin PTTK Wzgórza  Niemczańsko-Strzelińskie odznaka A5 - Strzelin PTTK Wzgórza  Niemczańsko-Strzelińskie odznaka A4 - Strzelin PTTK

GÓRSKA  ODZNAKA  TURYSTYCZNA  (GOT)

Odznaki GOT - PTTK Strzelin

Górska Odznaka Turystyczna (GOT) jest najstarszą i najpopularniejszą odznaką turystyki kwalifikowanej. Została ustanowiona w 1935 roku.

Obecnie GOT składa się z pięciu kategorii: "W góry", popularna, mała, duża, "Za wytrwałość". Odznaka popularna jest jednostopniowa, natomiast "W góry", małe i duże mają po trzy stopnie: brazowy, srebrny i złoty, "Za wytrwałość" dwa (mala i duża).

Odznaka GOT popularna - PTTK Strzelin

Stopień GOT „W góry” można zdobywać po rozpoczęciu 5. roku życia i do ukończenia 7. roku życia.

GOT zdobywa się w kolejności: popularna, mała brązowa, mała srebrna, mała złota, duża brązowa, duża srebrna, duża złota, mała „Za wytrwałość”. Po kolejnym zdobyciu wszystkich poprzednio wymienionych kategorii i stopni odznaki (a zatem za powtórzenie cyklu od popularnej do małej „Za wytrwałość”) turysta nabywa prawo do noszenia dużej „Za wytrwałość”.

W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień GOT, z wyjątkiem stopnia popularnego i małego brązowego, które mogą być zdobyte w tym samym roku.

Wszystkie kategorie i stopnie GOT  nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących latach i można je zdobywać również ratalnie. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczony. Książeczkę GOT PTTK należy przedłożyć do weryfikacji po spełnieniu wymogów na dany stopień lub normy do odznaki „Za wytrwałość”.

Odznaka GOT popularna - PTTK Strzelin

Zalicza się jeden punkt za każdy przebyty kilometr oraz 1 punkt za każde 100 metrów sumy podejść (zaokrąglenie w górę do jednego punktu przy minimum 51 m sumy podejść lub ponad 500 m przebytej trasy). Jeżeli wycieczka jest ujęta w Trasach punktowanych do GOT, to należy stosować podaną tam punktację.

Aby zdobyć popularną GOT należy uzyskać 60 punktów. Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT PTTK w Strzelinie weryfikuje odznaki GOT: "W góry", od popularnej do małej złotej oraz normy do odznaki "Za wytrwałość".

Odznaka GOT - Strzelin PTTK punktacja GOT - Strzelin PTTK punktacja GOT poza granicami Polski - Strzelin PTTK

ODZNAKA  IMPREZ  NA  ORIENTACJĘ  (InO)

Odznaka Wzgórza  Niemczańsko-Strzelińskie - PTTK Strzelin

Odznaka InO jest ustanowiona w pięciu kategoriach: popularna, mała, duża, 'Za wytrwałość', 'Dla najwytrwalszych'. Każda kategoria poza popularną jest trzystopniowa. Może ją zdobywać każdy, bez względu na wiek uczestnika.

Odznakę zdobywa się za udział w różnego rodzaju zawodach na orientację. Podstawą do nadania odznaki Imprez na Orientację jest starannie wypełniona książeczka InO potwierdzona przez organizatorów imprez na orientację lub przodowników impez na orientację.

Odznaki - Strzelin PTTK

ODZNAKA  "SIEDMIOMILOWE  BUTY"

siedmiomilowe buty zlote - PTTK Strzelin

Dzieci w wieku do 10 lat włącznie mogą zdobywać odznakę turystyki pieszej „Siedmiomilowe Buty”. Odznaka jest ustanowiona w dwóch stopniach, które należy zdobywać kolejno i tylko jeden stopień w roku kalendarzowym: siedmiomilowe buty srebrne - PTTK Strzelin

Odznakę można zdobywać pod opieką dorosłych na wycieczkach rodzinnych, szkolnych, harcerskich itp. Przebieg tras oraz liczba przebytych kilometrów powinny być wpisane w Książeczce Wycieczek Pieszych lub na karcie potwierdzeń dostępnej na stronie PTTK Strzelin.

Siedmiomilowe buty - Strzelin PTTK

DZIECIĘCA  ODZNAKA  TURYSTYCZNA  (DOT)

Dziecięca Odznaka Turystyczna - PTTK Strzelin

Dziecięca Odznaka Turystyczna przeznaczona jest dla dzieci do ukończenia 10 roku życia, i można ją zdobywać pod opieką osób pełnoletnich, podczas wycieczek (rodzinnych, szkolnych lub środowiskowych) realizowanych w następujących dyscyplinach turystyki: pieszej nizinnej i górskiej, rowerowej, kajakowej, narciarskiej, żeglarskiej, jeździeckiej, samochodowo – autokarowej oraz w ramach imprez na orientację.

Warunkiem przyznania odznaki jest udział w 4 wycieczkach, realizowanych w ramach minimum 2 dyscyplin w dowolnym czasie. Młody turysta zdobywając odznakę, prowadzi książeczkę DOT PTTK w dowolnej formie.

Dziecięca Odznaka Turystyczna - Strzelin PTTK

Odznaki - PTTK Strzelin