Wycieczka na Włodzicką Górę

PTTK Strzelin p006 Z Ludwikowic Kłodzkich na Wlodzicką Górę s006 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l006
Z Ludwikowic Kłodzkich na Wlodzicką Górę
PTTK Strzelin w006          PTTK Strzelin r006