Wycieczka po Wzgórzach Włodzickich

PTTK Strzelin p031 W drodze na Górę Świętej Anny s031 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l031
W drodze na Górę Świętej Anny
PTTK Strzelin w031          PTTK Strzelin r031