Wycieczka po Wzgórzach Włodzickich

PTTK Strzelin p030 W drodze na Górę Świętej Anny s030 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l030
W drodze na Górę Świętej Anny
PTTK Strzelin w030          PTTK Strzelin r030