Wycieczka po Wzgórzach Włodzickich

PTTK Strzelin p023 Ścinawka Górna - Sarny s023 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l023
Ścinawka Górna - Sarny
PTTK Strzelin w023          PTTK Strzelin r023