Wycieczka po Wzgórzach Włodzickich

PTTK Strzelin p022 W zamku Kapitanowo - Ścinawka Średnia s022 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l022
W zamku Kapitanowo - Ścinawka Średnia
PTTK Strzelin w022          PTTK Strzelin r022