Wycieczka na Borową

PTTK Strzelin p022 Widok na Borową s022 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l022
Widok na Borową
PTTK Strzelin w022          PTTK Strzelin r022