Wycieczka na Borową

PTTK Strzelin p021 Widok na Borową s021 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l021
Widok na Borową
PTTK Strzelin w021          PTTK Strzelin r021