Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p031 W drodze na Stożek Wielki s031 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l031
W drodze na Stożek Wielki
PTTK Strzelin w031          PTTK Strzelin r031