Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p030 W drodze na Stożek Wielki s030 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l030
W drodze na Stożek Wielki
PTTK Strzelin w030          PTTK Strzelin r030