Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p007 W drodze na Stożek Wielki s007 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l007
W drodze na Stożek Wielki
PTTK Strzelin w007          PTTK Strzelin r007