Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p006 W drodze na Stożek Wielki s006 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l006
W drodze na Stożek Wielki
PTTK Strzelin w006          PTTK Strzelin r006