Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p004 W drodze na Stożek Wielki s004 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l004
W drodze na Stożek Wielki
PTTK Strzelin w004          PTTK Strzelin r004