Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p003 W drodze na Stożek Wielki s003 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l003
W drodze na Stożek Wielki
PTTK Strzelin w003          PTTK Strzelin r003