IMPREZY TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

Lato z PTTK:
28 lipca 2024
WYCIECZKA
. . .
2024
XXVI KONKURS
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY
O ZIEMI STRZELIŃSKIEJ
etap szkolny
2024
XXVI KONKURS
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY
O ZIEMI STRZELIŃSKIEJ
etap powiatowy


Deklaracja członkowska PTTK:

doc       odt       pdf

Do deklaracji należy dołączyć zdjęcie.