Wzgórza Włodzickie

PTTK Strzelin p55 Wycieczka po Wzgórzach Włodzickich s55 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin p55
Góra Wszystkich Świętych - widok z wieży na Górę św. Anny
PTTK Strzelin w55         PTTK Strzelin r55