Wzgórza Włodzickie

PTTK Strzelin p27 Wycieczka po Wzgórzach Włodzickich s27 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin p27
Na czerwonym szlaku na Kościelec
PTTK Strzelin w27         PTTK Strzelin r27