XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p040 Podejście na Ślężę s040 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l040
Podejście na Ślężę
PTTK Strzelin w040          PTTK Strzelin r040