IX  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ

19.12.2003
IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 001 IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 002 IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 003 IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 004 IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 005
IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 006 IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 007 IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 008 IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 009 IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 010
IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 011 IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 012 IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 013 IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 014 IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 015
IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 016 IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 017 IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 018 IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 019 IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 020
IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 021 IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 022 IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 023 IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 024 IX Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 025
PTTK Strzelin PTTK Strzelin PTTK Strzelin