IX  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  POWIATOWY

1. W jakiej gminie w chwili obecnej jesteś ?

2. Jaka była realizowana największa inwestycja drogowa w powiecie strzelińskim w 2003 roku ?

3. Do jakiego powiatu należą Wzgórza Strzelińskie ?

4. Z czym graniczą Wzgórza Strzelińskie od wschodu ?

5. W XIX wieku przebywał w Strzelinie car. Napisz wszystko co wiesz o jego pobycie w Strzelinie.

6. W 1584 roku zbudowano pierwszą na Śląsku drogę o utwardzonej nawierzchni. Napisz: - z jakiego materiału została zbudowana, - kto polecił ją zbudować, - jakie miejscowości łączyła ?

7. Z czym kojarzy ci się nazwa "balwiarz" ?

8. Do 1433 roku Strzelin był we władaniu husytów. Co ułatwiło odbicie Strzelina z rąk husytów przez wojska książece ?

9. Do jakich kasztelani należała Ziemia Strzelińska za panowania Mieszka I ?

10. Do jakich księstw należał Strzelin ?

11. W Strzelinie mieści się centralna siedziba pewnego banku. Podaj pełną nazwę tej instytucji.

12. Podaj nazwę drugiego co do wysokości szczytu Wzgórz Strzelińskich oraz jego wysokość ?

13. Gdzie występują łupki kwarcytowe ?

14. Podaj nazwę orchidei występującej w wyższych partiach Wzgórz Strzelińskich.

15. W 1155 roku po raz pierwszy wymieniono miejscowości z terenu Ziemi Strzelińskiej. Napisz: - jakie miejscowości wymieniono ? - gdzie wymieniono wspomniane miejscowości ?

16. Wymień bramy w systemie obronnym Strzelina.

17. W jakim miesiącu przypada najwięcej dni słonecznych na Ziemi Strzelińskiej ?

18. Gdzie mieści się siedziba Nadleśnictwa zarządzającego lasami na Wzgórzach Strzelińskich ?

19. Jak nazywał się szlak handlowy prowadzący z Pragi do Wrocławia ?

20. Kto, kiedy i gdzie nadał prawa miejskie Strzelinowi ? 

21. W 2003 roku Oddział PTTK Ziemi Strzelińskiej wytyczył nowy szlak turystyczny. Napisz: - jakiego koloru jest ten szlak, - skąd i dokąd prowadzi, - przez jakie miejscowości przechodzi, - podczas jakiej imprezy nastąpiło jego oficjalne otwarcie ?

22. W 2003 na terenie Ziemi Strzelińskiej rozgrywane były 2 rundy Pucharu Dolnego Śląska w Białym Kościele i w Wawrzyszowie. Napisz w jakiej dyscyplinie były rozgrywane wspomniane zawody.

23. Jakimi szlakami i z jakich miejscowości lub szczytów (w ciągu jednodniowej wycieczki) można dojść do altany znajdującej się na Skrzyżowaniu Pod Dębem (Trzy Dęby) ?

24. Na mapie w skali 1:45000 odległość z Wawrzyszowa do Borowa wynosi 63 cm. Oblicz rzeczywistą odległość między tymi miejscowościami.

25. Podaj azymut i odległość z punktu A do B, jeśli skala mapy wynosi 1:12000. Przedstaw obliczenia.

PTTK Strzelin PTTK Strzelin