IX  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  SZKOLNY

1. Jakie są przeważające kolory w herbie Strzelina ?

2. Z czym kojarzy się nazwa Nieciepła Izba ?

3. Co zasila zbiorniki wodne w Białym Kościele ?

4. W którym roku powstało PTTK ? Co weszło w skład PTTK ?

5. Jakiego koloru szlak prowadzi z Wiązowa do Przeworna ?

6. Kto pisał Księgę Henrykowską ?

7. W jakich szkołach dziennych w powiecie strzelińskim może kontynuować naukę absolwent gimnazjum ?

8. Wymień gminy wchodzące w skład powiatu strzelińskiego.

9. Wzgórza Strzelińskie są zalesionym dość wyrównanym wałem górskim. Podaj jaka jest szerokość i długość tego wału w km oraz w jakim kierunku się rozciąga.

10. Wymień nazwy bram w systemie obronnym Strzelina.

11. W którym roku rozpoczęto wyburzanie murów obronnych Strzelina ?

12. Gdzie znajduje się pomnik Księgi Henrykowskiej i w którym roku powstał ?

13. Podaj nazwę szczytu wznoszącego się na płd.-wsch. od Kaczerek.

14. W 1482 roku ród Czirnów utracił zamek na Gromniku. Kto przejął zamek i jakie były dalsze losy zamku ?

15. Z jakiego kierunku wieje najwięcej wiatrów na Wzgórzach Strzelińskich ?

16. Jak nazywa się najwolniej rosnące drzewo strefy umiarkowanej ?

17. Podaj nazwę trzeciego co do wysokości szczytu Wzgórz Strzelińskich i jego wysokość. Co się na tym szczycie znajduje ?

18. Podobnie jak na Ślęży, na pewnym szczycie Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich znajduje się potrójny pierścień obwałowań kamiennych. Podaj nazwę szczytu i z jakiej epoki pochodzą te obwałowania.

19. Podaj nazwę pierwszego zakonu męskiego, który osiedlił się w Strzelinie.

20. W którym roku skonfiskowano klasztor cystersów w Henrykowie i na jakiej podstawie ?

PTTK Strzelin PTTK Strzelin