IX  KONKURS
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


W  PAŁACOWYCH  WNĘTRZACH

IX Konkurs o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin

W roku szkolnym 2003/2004 Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Ziemi Strzelińskiej zorganizowało IX Konkurs Turystyczno - Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej.

IX Konkurs o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin

Etap szkolny odbył się w 17 szkołach podstawowych i gimnazjalnych z powiatu strzelińskiego, a wzięło w nim udział 410 uczniów.

Do etapu powiatowego Szkolne Komisje Konkursowe zakwalifikowały po 3 osoby. Finalistów konkursu gościła mieszcząca się w pałacu Szkoła Podstawowa w Wawrzyszowie. Przygotowaniami w szkole kierowała dyrektor Jolanta Madej.. Na sali gimnastycznej i w sali lekcyjnej, w warunkach gwarantujących samodzielną pracę, IX Konkurs o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin finaliści w ciągu 60 minut zmagali się z zestawem pytań. Po zakończeniu pisania oczekiwało drugie śniadanie. Finaliści otrzymali piękne upominki wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Wawrzyszowie. Podczas, gdy Komisja Konkursowa zebrała się w celu sprawdzenia prac, uczniowie wraz z opiekunami udali się na wycieczkę krajoznawczą po okolicy. Po wycieczce w sali gimnastycznej nastąpiło ogłoszenie wyników - wręczenie dyplomów i cennych nagród

Wszystkie nagrody dla laureatów Konkursu ufundował

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE


Strzelin PTTK PTTK Strzelin