VIII  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  SZKOLNY

1. Kto, gdzie i w którym roku podpisał akt lokacyjny Strzelina ?

2. Za panowania jakiego władcy polskiego Ziemia Strzelińska weszła w skład państwa polskiego ? W którym wieku ?

3. Od połowy XIII wieku do Strzelina zaczęli napływać koloniści. Jaka narodowość najliczniej osiedlała się ?

4. Kto jest strzelińskim laureatem Nagrody Nobla i za co ją otrzymał?

5. Co to jest Koziniec i gdzie się znajduje (podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących położenia) ?

6. Gdzie ma siedzibę Stowarzyszenie Św. Celestyna ?

7. W granicach jakiego księstwa znajdował się Strzelin za panowania Bolka II ?

8. Na jakim materiale pisano Księgę Henrykowską ?

9. Wymień miasta, które znajdują się na końcach Wzgórz Strzelińskich.

10. Podaj nazwę i wysokość drugiego pod względem wysokości szczytu Wzgórz Strzelińskich.

11. Z czym graniczą Wzgórza Strzelińskie od wschodu ?

12. W dolinie jakiej rzeki głównej znajduje się Ziemia Strzelińska ?

13. W którym roku powstał powiat strzeliński ?

14. Jak nazywa się roślina owadożerna rosnąca na Wzgórzach Strzelińskich ?

15. Gdzie znajduje się budynek nakryty cebulastą kopułą ? Co to jest ?

16. Wymień stacje kolejowe między Strzelinem i Ziębicami.

17. Kiedy na Ziemi Strzelińskiej pojawiły się wyroby ze złota ? Podaj nazwę i czas ?

18. Kiedy wybuchł największy pożar w dziejach Strzelina ?

19. Jakie miasta oprócz Ziębic obejmowało księstwo ziębickie ? Wymień 4. Kiedy powstało księstwo ziębickie ?

20. Jak nazywa się istniejąca brama w systemie obronnym Ziębic ?

PTTK Strzelin PTTK Strzelin