VIII  KONKURS
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PRUSY  PO  RAZ  DRUGI

VIII Konkurs o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin

W roku szkolnym 2002/2003 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Strzelińskiej zorganizowało VIII Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej. Etap szkolny odbył się w 15 szkołach podstawowych i gimnazjalnych z 5 gmin powiatu strzelińskiego, a wzięło w nim udział 330 uczniów. Do etapu powiatowego Szkolne Komisje Konkursowe zakwalifikowały po 3 osoby.

Po raz drugi finalistów konkursu gościło Publiczne Gimnazjum w Prusach. Autobus Daniela Szydziaka z przedsiębiorstwa "Daniel" dowiózł uczestników konkursu ze Strzelina do wspomnianej szkoły. Przygotowaniami w Gimnazjum kierowała dyrektor Urszula Miętki.

Na sali gimnastycznej, w warunkach gwarantujących samodzielną pracę, finaliści w ciągu 60 minut zmagali się z zestawem pytań. Po zakończeniu pisania oczekiwały zapiekanki. Finaliści otrzymali nowo wydane mapy Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich podarowane przez wydawnictwo "PLAN" z Wrocławia. VIII Konkurs o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin

Podczas, gdy Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Lilki Sobok (vice prezesa PTTK) zebrała się w celu sprawdzenia prac, uczniowie wraz z opiekunami udali się na wycieczkę krajoznawczą.

Pierwszym obiektem zwiedzanym był pałac w Kondratowicach, który udostępnił do zwiedzania Dag von Kap-herr (kierownik gospodarstwa Lochow-Petkus), a oprowadzała nauczycielka Gimnazjum w Prusach Dorota Hoszowska.

Pałac znajduje się w centrum miejscowości, został zbudowany w 1891 roku, otoczony z trzech stron fosą, a od zachodu parkiem o powierzchni 2 ha. Jest to budynek jednopiętrowy z dachem czterospadowym. Elewacje ozdobiona jest gzymsami międzykondygnacyjnymi, a także częściowo boniowaniem. Główne wejście od wschodu posiada 4 pilastry na pozornym ryzalicie. Nad oknem piętra widoczny jest piękny kartusz z datą budowy pałacu. Do wejścia do budynku prowadzi droga z kamiennym mostem na fosie. VIII Konkurs o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin

Kolejnym zwiedzanym obiektem w Kondratowicach była cukrownia wybudowana uruchomiona w 1871 roku. Niestety po zakładzie pozostały tylko budynki, gdyż po wojnie cukrownia została rozmontowana i w częściach wywieziona w głąb Związku Radzieckiego.

Po powrocie do Prus grupa wycieczkowa udała się do kościoła po wezwaniem św. Wawrzyńca. Historię budowli prezentowała Małgorzata Banaszczyk, na podstawie źródeł udostępnionych przez księdza kanonika Kazimierza Piątka (proboszcza parafii). Kościół zbudowano w końcu XV w. IX Konkurs o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin

Jest to budowla założona na planie prostokąta z kwadratową wieżą od zachodu. Na ścianie południowej zegar słoneczny. Wnętrze kościoła jest w układzie dwunawowym (bardzo rzadkim). Pod ołtarzem w nawie głównej złożone są 3 trumny dawnych właścicieli Prus. Ołtarz główny, jak również pokrywa z chrzcielnicy, wieczna lampka i organy zostały przeniesione tu z zamku, który uległ zniszczeniu.

Po zwiedzeniu kościoła uczestnicy wycieczki powrócili do szkoły. Zakończenie konkursu zaszczycił swą obecnością wójt gminy Kondratowice Jarosław Fit. Nagrody ufundował wójt gminy Kondratowice i starosta powiatu strzelińskiego. Laureatom gratulował wójt Jarosław Fit. 


Strzelin PTTK PTTK Strzelin