VII  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ

11.01.2002
VII Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 001 VII Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 002 VII Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 003 VII Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 004
VII Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 005 VII Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 006 VII Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 007 VII Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin 008
PTTK Strzelin PTTK Strzelin PTTK Strzelin