VII  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  POWIATOWY

1. Do jakich województw należało Przeworno po II wojnie światowej. Nazwy podaj w kolejności chronologicynej.

2. Jaka rzeka przepływa przez Przeworno i jakiej rzeki płynącej też na Wzgórzach Strzelińskich jest dopływem.

3. Co jest przyczyną, że grzbiety Wzgórz Strzelińskich mają łagodnie zaokrąglone kształty?

4. Z jakimi gminami graniczy gmina Strzelin?

5. W jakim miesiącu przypada najwięcej dni pochmurnych na Ziemi Strzelińskiej?

6. Skąd pochodzą pierwsze wzmianki historyczne dotyczace wsi położonych na Ziemi Strzelińskiej, z jakiego roku, o jakich wsiach jest mowa?

7. W końcu XIII wieku w wyniku podziału księstwa wrocławskiego, jaki nastąpił po śmierci Henryka IV, tereny Wzgórz Strzelińskich weszły w skład nowego księstwa. Podaj nazwę tego księstwa i kto stał na jego czele.

8. W XIX wieku doszło w Strzelinie do spotkania dwóch monarchów. Napisz: - kiedy? - kto z kim się spotkał? - gdzie doszło do spotkania?

9. Rynek strzeliński należy do jednych z największych na Śląsku. Jaką zajmuje powierzchnię?

10. Księga Henrykowska była pisana w latach 1268-1273. Gdzie obecnie znajduje się oryginał Księgi Henrykowskiej?

11. W jakich miejscowościach klasztory należały do opactwa cystersów w Henrykowie?

12. Kto był ostatnim księciem ziębickim z rodu Piastów, kiedy i w jaki sposób umarł?

13. Po letniej rezydencji cystersów z XVIII wieku pozostała piwnica o sklepieniu kolebkowym. Gdzie mieściła się ta rezydencja?

14. W XVIII wieku przybyła na teren Ziemi Strzelińskiej spora grupa uchodźców z Czech. Gdzie się oni osiedlili - podaj nazwę obecną i z XVIII wieku. 

15. Jakie miasta leżą na terenie powiatu strzelińskiego?

16. Gdzie mieści się najbliższe Niższe Seminarium Duchowne?

17. W 1950 roku PTTK powstało z połączenia dwóch stowarzyszeń. Podaj ich nazwy.

18. Jakie szkoły ponadgimnazjalne (nieprywatne) działają w powiecie strzelińskim?

19. Jest to wspaniały okaz jawora o dziesięciu konarach wyrastających z jednego pnia. Gdzie znajduje się to drzewo?

20. Jak nazywa się odmiana granitu, nieco odeń starsza i ciemniej zabarwiona oraz gdzie występuje ?

21. Jesienią zakwita jasnoróżową barwą kwiat, zwiastun nieuchronnie nadchodzącej zimy, a przez wielu ludzi mylony z krokusem. Jaki to kwiat?

22. Z jaką krainą geograficzną graniczą Wzgórza Strzelińskie od zachodu?

23. Kto i kiedy wykonał ołtarz główny w Kościele Podwyższenie Krzyża Świętego w Strzelinie?

24. Na Wzgórzach Strzelińskich Oddział PTTK Ziemi Strzelińskiej wyznakował sieć szlaków turystycznych. a/ Jakich kolorów szlaki wiodą po Wzgórzach Strzelińskich? b/ Jakiego koloru szlak jest najdłuższy?

25. Jakimi szlakami można dojść z Przeworna do stacji PKP, aby wybrać się w podróż (idąc tym samym kolorem szlaku). Podaj kolor szlaku, nazwę stacji PKP oraz miejscowości i wzniesienia (nazwy i wysokości), przez które się przechodzi.

26. Na mapie w skali 1:60000 odległość ze Strzelina do Przeworna wynosi 21 cm 8 mm. Oblicz odległość rzeczywistą. Przedstaw obliczenia.

27. Korzystając z dołączonej mapy w skali 1:12000, podaj azymut z punktu A do B oraz oblicz rzeczywistą odległość między tymi punktami (przedstaw obliczenia).

PTTK Strzelin PTTK Strzelin