VII  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  SZKOLNY

1.Strzelin i Wiązów wróciły do Polski w roku:
a/ 1918 b/ 1925 c/1939 d/1945

2. Trzecim co do wysokości szczytem Wzgórz Strzelińskich jest:
a/Gromnik b/Nowoleska Kopa c/Kalinka d/Koziniec

3. Księga Henrykowska pisana w latach 1268-1273 mówi o:
a/życiu św. Jadwigi b/walkach rycerskich c/historii zakonu d/uposażeniu klasztoru

4. Źródła rzeki Oławy znajdują się w okolicach wsi:
a/Kamiennik b/Przeworno c/Witostowice d/Lipniki

5. W IX wieku Ziemia Strzelińska leżała na terenie plemienia:
a/Ślężan b/Opolan c/Polan d/Ślązaków

6. Do Henrykowa sprowadzono w roku 1226 zakonników:
a/cystersów b/klaryski c/dominikanów d/jezuitów

7. Przeważające kolory w herbie Strzelina to:
a/biało-czerwone b/niebiesko-żółte c/czerwono-żółte d/niebiesko-czerwone

8. Prusy prawa miejskie uzyskały w roku:
a/1278 b/1292 c/1301 d/1945

9. W XV wieku Strzelinem władali rycerze rabusie z rodu:
a/Samborów b/Zarembów c/Czirnów d/Rawiczów
ich siedzibą był zamek:
e/w Witostowicach f/Strzelinie g/na Gromniku h/w Przewornie

10. Na szczycie Gromnika znajduje się drzewo pomnik przyrody. Jest to:
a/buk b/lipa c/modrzew d/dąb

11. Od zachodu Wzgórza Strzelińskie opływa:
a/Oława b/Odra c/Pogródka d/Krynka

12. Ile gmin wchodzi w skład powiatu strzelińskiego:
a/5 b/6 c/7 d/8

13. Pierwsza udokumentowana wzmianka o Strzelinie pochodzi z roku:
a/1155 b/1220 c/1268 d/1410

14. W murach obronnych Strzelina mieściły się 4 wieże. Do dziś stoi baszta
a/Gancarska b/Prochowa c/Piekarska d/Katowska

15. Występuje w Brukalicach i Dobroszowie. Jest pochodzenia wulkanicznego. To:
a/bazalt b/granit c/marmur d/dolomit

16. Zarząd nad lasami z terenu Wzgórz Strzelińskich sprawuje Nadlesnictwo w:
a/Strzelinie b/Ziębicach c/Henrykowie d/Gościęcicach Śr.

17. W końcu XIII wieku w wyniku podziału księstwa wrocławskiego tereny
wokół Gromnika weszły w skład księstwa:
a/ziębickiego b/legnickiego c/świdnickiego d/strzelińskiego

18. W 1352 roku Strzelin uległ zniszczeniu na skutek:
a/pożaru b/powodzi c/zarazy d/bitwy

19. Długość pierzei strzelińskiego rynku wynosi:
a/ 120 m b/150 m c/200m d/225 m

20. Największy w Polsce orzeł znajduje się w:
a/Strzelinie b/Wiązowie c/Ziębicach d/Borowie

21. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej mieści się w:
a/Henrykowie b/Nowolesiu c/Dobroszowie d/Strzelinie

PTTK Strzelin PTTK Strzelin