VI  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  POWIATOWY

 

1. Przed 1999 rokiem Strzelin również był miastem powiatowym. Napisz do którego roku.

2. Wymień gminy wchodzące w skład powiatu strzelińskiego.

3. Napisz z jakimi powiatami graniczy powiat strzeliński.

4. Podaj nazwę krainy geograficznej, z którą graniczą Wzgórza Strzelińskie od południa.

5. Wymień nazwy banków działających w Strzelinie.

6. Napisz w skład jakich księstw wchodził Strzelin.

7. Napisz, kto był ostatnim księciem ziębickim z  rodu Piastów .

8. W XVI wieku książę ziębicki bił własne dukaty i medale. Napisz, jak się nazywał - z jakiego metalu je wykonywał i skąd brał surowiec.

9. Minerał ten jest skałą osadową o śnieżnobiałej barwie, powstałą wskutek przeobrażenia wapieni pod  działaniem magnezu w wodach morskich. Podaj jego nazwę i gdzie występuje.

10. Napisz w jakim miesiącu na terenie Wzgórz  Strzelińskich występuje najwięcej dni słonecznych.

11. Na terenie Wzgórz Strzelińskich latem  rozpościera swoje rozetki liściowe o czerwonawych brzeżkach ciekawa, rośliną owadożerna. Podaj jej nazwę.

12. Dawniej świat zwierzęcy na Ziemi Strzelińskiej był dużo bogatszy. Wymień 4 gatunki zwierząt, które bezpowrotnie wyginęły.

13. Napisz, co jest najwyższym szczytem Wzgórz Strzelińskich. Podaj wysokość tego wzniesienia.

14. W końcu X wieku Mieszko I wprowadził administrację kasztelańską. Napisz do jakich kasztelani i należał teren Wzgórz Strzelińskich

15. W środku wsi znajduje się kościół NPMarii. Według tradycji miała się tu znajdować pogańska świątynia, która podczas wprowadzania chrześcijaństwa za Mieszka I została zamieniona na kaplicę. Napisz o jaką wieś chodzi.

16. W 1742 r. teren Śląska zostaje przyłączony do Prus. Napisz jakiej instytucji został przekazany majątek Przeworno (należał do niej aż do 1945 r.).

17. W XVI wieku klaryski opuściły Strzelin. Napisz, co było tego przyczyną.

18. W linii murów obronnych Strzelina znajdowały się 3 bramy. Podaj ich nazwy.

19. Napisz w którym roku założono pierwszy wodociąg miejski w Strzelinie - skąd doprowadzono wodę - jaki powołano urząd.

20. Wymień szkoły, jakie działały w Strzelinie na początku XX wieku.

21. W 1699 roku opactwo w Henrykowie drogą kupna nabyło sobie opactwo. Napisz, gdzie znajdowało się nabyte opactwo.

22. Napisz, gdzie dawniej na Ziemi Strzelińskiej mielono zboże na mąkę.

23. W 2000 roku w Strzelinie uległa likwidacji jedna ze szkól

średnich. Podaj jej nazwę.

24. Wymień 2 z rodzajów gleb występujących na Ziemi Strzelińskiej.

25. 24 września 2000 podczas Święta Patrona Strzelina Sw. Michała stanął na starym miejscu pomnik. Napisz co on przedstawia.

26. Napisz w którym roku powstało PTTK.

27. Wyjaśnij skrót InO.

28. W 2000 roku Oddział PTTK Ziemi  Strzelińskiej  wyznakował nowy szlak. Napisz jakiego koloru - skąd i dokąd  prowadzi przez jakie 2 miejscowości przebiega.

29. Napisz jakimi szlakami i skąd można dojść na Kalinkę.

30. Korzystając z dołączonej mapy w skali 1: 8000, podaj azymut z punktu A do B oraz oblicz rzeczywistą odległość między tymi punktami (przedstaw obliczenia).

 

PTTK Strzelin
PTTK Strzelin PTTK Strzelin