VI  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  SZKOLNY

1. Najwyższym szczytem Wzgórz Strzelińskich jest:
a/ Nowoleska Kopa b/ Gromnik c/ Kalinka d/ Mlecznik

Wysokość tego szczytu wynosi (w m n.p.m.):
e/ 451 f/ 371 g/ 298 h/ 393

2. W której miejscowości mieści się siedzibą Nadleśnictwa:
a/ Gościęcice Śr. b/ Krzywina c/ Witostowice d/ Henryków

3. Kultura łużycka występująca na Śląsku, w latach 1700-650 r. p.n.e. wytworzyła się w epoce:
a/ brązu b/ kamienia łupanego c/ żelaza d/ średniowieczu

4. Ile gmin wchodzi w skład powiatu strzelińskiego:
a/ 3 b/ 4 c/ 5 d/ 6

5. Bolko II był księciem:
a/ świdnickim b/ legnickim c/ ziębickim d/ brzeskim

6. Powiat strzeliński utworzono w roku:
a/ 1997 b/ 1998 c/1999 d/ 2000

7. Od wschodu Wzgórza Strzelińskie opływa:
a/ Oława b/ Odra c/ Pogródka d/ Krynka

8. Ile miast znajduje się w powiecie strzelińskim:
a/ 1 b/ 2 c/ 3 d/ 4

9. W jakiej miejscowości znajduje się ośrodek dla dzieci z porażeniem mózgowym:
a/ Celestyn b/ Celestynów c/ Górzec d/ Mikoszów

10. Od wschodu Wzgórza Strzelińskie graniczą z:
a/ Wniesieniami Wawrzyszowskimi b/ Równiną Grodkowską
c/ Równiną Śląską d/ Wzgórzami Niemczańskimi

11. Rzeka Oława przepływa przez:
a/ Przeworno b/ Ziębice c/ Biały Kościół d/ Strzelin

12. Pierwszy pociąg przyjechał do Strzelina w roku:
a/ 1871 b/ 1881 c/ 1891 d/ 1901

13. W średniowieczu do klasztoru klarysek w Strzelinie mogły wstępować córki:
a/ książąt b/ chłopów c/ rycerzy d/ mieszczan

14. "Księga Henrykowska" była pisana w języku:
a/ polskim b/ czeskim c/ niemieckim d/ łacińskim

15. Pierwsi zakonnicy przybyli do Henrykowa w roku:
a/ 1222 b/ 1225 c/ 1227 d/ 1229

16. Bolko I Świdnicki po lokacji Strzelina mianował:
a/ kasztelana b/ starostę c/ burmistrza d/ wójta

17. W 1352 r. mieszkańcy Strzelina zostali zwolnieni na 5 lat od płacenia podatków z powodu
a/ powodzi b/ pożaru c/ wojen d/ zarazy

18. Strzelin prawa miejskie otrzymał w roku
a/ 1182 b/ 1272 c/ 1292 d/ 1312

19. Akt lokacji Strzelina wystawiono w
a/ Wrocławiu b/ Dzierżoniowie c/ Świdnicy d/ Ziębicach

20. Rotunda Św. Gotarda w Strzelinie zbudowana jest w dwóch stylach
a/ romańsko-gotyckim b/ gotycko-renesansowym
c/ renesansowo-barokowym d/ romańsko-barokowym

PTTK Strzelin PTTK Strzelin