V  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


    WYNIKI  -  ETAPU  POWIATOWEGO

             KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA ETAPU POWIATOWEGO:
GIMNAZJA:
1. w Prusach 115 2. nr 2 w Strzelinie 105 3. nr 1 w Strzelinie 65
SZKOŁY PODSTAWOWE:

1. nr 3 w Strzelinie 85,5 2. w Kuropatniku 72 3. nr 1 w Strzelinie 63,5 4. w Białym Kościele 60 5. w Borku Strzelińskim 58 6. nr 4 w Strzelinie 57,5 7. w Wawrzyszowie 45,5 8. w Księginicach Wielkich 40,5 9. nr 5 w Strzelinie 34,5
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ETAPU POWIATOWEGO:
GIMNAZJA:

1. Marta Romańczukiewicz nr 2 w Strzelinie 55,5 2. Urszula Stawowczyk w Prusach 42,5 3. Kinga Żłobicka w Prusach 38 4. Aneta Ostrowska w Prusach 32,5 5. Beata Kozińska nr 2 w Strzelinie 30,5 6. Tomasz Dobosz nr 1 w Strzelinie 28 7. Magdalena Dąbrowska nr 1 w Strzelinie 21,5 8. Edyta Bober nr 2 w Strzelinie 19 9. Aneta Szymczak nr 1 w Strzelinie 15,5
SZKOŁY PODSTAWOWE:

1. Mariusz Lucima nr 3 Strzelin 53 2. Elżbieta Skorupska w Kuropatniku 34 3. Marta Wyrozumska nr 4 w Strzelinie 29,5 4. Michał Studziński w Borku Strzel. 26 5. Anna Michalska w Białym Kościele 25 Piotr Skowroński nr 1 w Strzelinie 25 6. Bartłomiej Widłak w Kuropatniku 24,5 7. Joanna Burian w Białym Kościele 21 8. Marzena Ciastek w Księginicach W. 20,5 9. Magdalena Iżykowska w Wawrzyszowie 20 Olga Krzysztofczyk nr 1 w Strzelinie 20 10. Tomasz Zubel nr 3 w Strzelinie 19 11. Katarzyna Zabłocka nr 1 w Strzelinie 18,5 12. Piotr Wilisowski w Borku Strzel. 17 13. Beata Skorupska nr 4 w Strzelinie 16 14. Piotr Wychowałek w Borku Strzel. 15 15. Paula Gołuzd w Wawrzyszowie 14,5 Justyna Cygan nr 5 w Strzelinie 14,5 16. Krzysztof Tetiuk w Białym Kościele 14 17. Elżbieta Sperzyńska w Kuropatniku 13,5 Karolina Makocka nr 3 w Strzelinie 13,5 18. Róża Zielińska nr 4 w Strzelinie 12 Dariusz Pelc nr 5 w Strzelinie 12 19. Łukasz Świeżowski w Wawrzyszowie 11 Angelika Lipińska w Księginicach W. 11 20. Dagmara Rudnicka w Księginicach W. 9 21. Agata Kuchta nr 5 w Strzelinie 8
PTTK Strzelin PTTK Strzelin