V  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  POWIATOWY

1. Napisz w skład jakiego geograficznego regionu wchodzą Wzgórza Strzelińskie.

2. Podaj przy jakiej ulicy mieściła się pierwsza siedziba starostwa powiatowego oraz co obecnie się tam znajduje.

3. Siedziba obecnego Starostwa Powiatowego mieści się w biurowcu jednego z zakładów przemysłowych miasta Strzelina. Podaj nazwę tego zakładu.

4. Wymień gminy wchodzące w skład obecnego powiatu strzelińskiego.

5. Napisz do jakich województw należały Ziębice po II wojnie światowej do dnia dzisiejszego (zachowaj kolejność historyczną).

6. Strzelin na przestrzeni wieków znajdował się w granicach 5 państw. Wymień te państwa.

7. Wymień dynastie książąt władających księstwem ziębickim od XIV do XVI wieku.

8. Wymień nazwy "super samów" otwartych w Strzelinie w ostatnich latach.

9. Pod wpływem działalnośći kwasu węglowego w roztworze wód oraz zwietrzenia, granit przekształcił się w inną skałę. Podaj jej nazwę oraz miejsce jej występowania.

10. Napisz czym tłumaczy się fakt, że na terenie Wzgórz Strzelińskich nie znajdujemy postrzępionych form skalnych, a poszczególne grzbiety i szczyty mają łagodnie zaokrąglone kształty.

11. Podaj nazwę wiatrów powodujących gwałtowne ocieplenie i topnienie śniegów, występujących późną jesienią, zimą i na przedwiośniu na terenie Wzgórz Strzelińskich.

12. Wysokość rocznych opadów na terenie Wzgórz Strzelińskich waha się od 581 mm do 700 mm. Napisz w jakim miesiącu przypada najwięcej a w jakim najmniej.

13. Napisz w dorzeczu jakiej rzeki głównej znajdują się Wzgórza Strzelińskie.

14. Tereny Wzgórz Strzelińskich mają bogatą szatę roślinną. Opisz kwiat pełnika europejskiego.

15. Napisz jak się nazywa najwolniej rosnące drzewo iglaste strefy umiarkowanej.

16. W strumykach wypływających spod Gromnika, mimo niewielkiej wysokości nad poziomem morza, można spotkać przedstawiciela fauny górskiej. Podaj jego nazwę.

17. Napisz o jest charakterystycznym elementem zabudowy wiejskiej u podnóża Wzgórz Strzelińskich, oddzielającym od siebie poszczególne gospodarstwa.

18. Lasy na Wzgórzach Strzelińskich należą do Lasów Państwowych. Napisz w jakiej miejscowości znajduje się siedziba Nadleśnictwa.

19. Napisz jak nazywa się kultura wytworzona przez ludność mieszkającą na Śląsku w epoce brązu, obejmującej lata 1700-650 r. p.n.e.

20. Podaj nazwę dzieła w jakim znajdują się pierwsze wzmianki historyczne dotyczące wsi położonych w rejonie Wzgórz Strzelińskich oraz podaj nazwy tych wsi.

21. Od 400 r. p.n.e. do narodzenia Chrystusa ma miejsce na terenie Śląska najazd plemion celtyckich przybyłych tu z Małej Azji. Celtowie upowszechnili szereg zdobyczy technicznych. Wymień te zdobycze.

22. Opisz herb Strzelina z XVIII i XX wieku.

23. Podaj dokładnie z jakiego miejsca w Strzelinie sędziowie i ławnicy ogłaszali wyroki sądu.

24. Napisz z czym kojarzy ci się nazwa Nieciepła Izba.

25. Napisz w którym roku i skąd przyjechał pierwszy pociąg do Strzelina.

26. Podaj jak nazywamy szary i czarny wapień, z którego wykonano między innymi ołtarze w kościele w Henrykowie i w katedrze wrocławskiej.

27. Korzystając z podanej mapy w skali 1: 15000, podaj azymut z punktu A do punktu B oraz oblicz rzeczywistą odległość między tymi punktami (przedstaw obliczenia).

28. W dniu 4.10.1997 kardynał Henryk Gulbinowicz poświęcił obraz i ustanowił w Nowolesiu Sanktuarium Maryjne. Napisz: - skąd pochodzi poświęcony obraz, - co przedstawia, - podaj pełną nazwę tego sanktuarium, - podaj kolor szlaku turystycznego przebiegającego obok.

29. Podaj jakimi szlakami i skąd można dojść do Trzech Dębów.

30. Z nazwą Borowa związana jest legenda o skarbie. Podaj nazwę skał, z jakich jest zbudowane to wzniesienie. Jakim kolorem szlaku można tam trafić?

PTTK Strzelin PTTK Strzelin