V  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  SZKOLNY

1. Łucznicy strzelińscy w 1017 roku brali udział w obronie:
a/ Ziębic b/ Świdnicy c/ Wrocławia d/ Niemczy

2. Strzelin prawa miejskie otrzymał 30 XI, było to w roku:
a/ 1290 b/ 1291 c/ 1292 d/ 1293

3. Prawa miejskie Strzelinowi nadał:
a/ Mieszko I b/ Bolko I Św. c/ Bolesław Chrobry d/ Henryk I Brodaty

4. Pierwszym klasztorem męskim w Strzelinie był klasztor:
a/ cystersów b/ augustianów c/ franciszkanów d/ klarysek

5. Najstarszym kościołem w Strzelinie był kościół pod wezwaniem:
a/ Św. Michała Archanioła b/ Podwyższenia Krzyża Sw. c/ NPMarii d/ Św. Gatarda

6. Zamek nawodny znajduje się w:
a/ Żeleźniku b/ Niemczy c/ Witostowicach d/ Henrykowie

7. W XV wieku Strzelinem władali rycerze-rabusie z rodu:
a/ Czirnów b/ Samborów c/ Zarembów d/ Rawiczów

ich siedzibą był zamek:
e/ w Witostowicach f/ Strzelinie g/ na Gromniku h/ w Ziębicach

8. W "Bulii protekcyjnej" wydanej przez papieża Hadriana IV w 1155 r. wymieniono:
a/ Przeworno b/ Strzelin c/ Sarby d/ Kuropatnik

9. "Księga Henrykowska" była pisana w latach:
a/ 1268-1273 b/ 1296-1302 c/ 1366-1367 d/ 1425-1433

10. Pierwsi zakonnicy przybyli do Henrykowa w:
a/ 1222 b/ 1225 c/ 1227 d/ 1229

11. "Księga Henrykowska" była pisana w języku:
a/ polskim b/ czeskim c/ niemieckim d/ łacińskim

12. W 1810 roku nastąpiła kasata zakonów na podstawie edyktu:
a/ króla pruskiego b/ króla czeskiego c/ cesarza niemieckiego d/ papieża

13. Powiat strzeliński istnieje od 1999 roku. Wcześniej istniał do:
a/ 1914 b/ 1939 c/ 1945 d/ 1975

14. Ostatnim księciem piastowskim władającym Strzelinem był:
a/ Bolko I Św. b/ Bolko II Ziębicki c/ Jerzy Wilhelm d/ Henryk Pobożny

15. Bolko I Świdnicki po lokacji miasta Strzelin mianował:
a/ kasztelana b/ starostę c/ burmistrza d/ wójta

16. W 1331 r. z rąk Bolka II Ziębickiego Strzelin otrzymał prawo:
a/ mili b/wagi c/ piwny urbarz d/szrotu

17. Drugim co do wysokości szczytem Wzgórz Strzelińskich jest:
a/ Kalinka b/ Gromnik c/ Mlecznik d/ Nowoleska Kopa

18. Ile wchodzi gmin w skład powiatu strzelińskiego ?
a/ 3 b/ 4 c/ 5 d/ 6

19. Głównym składnikiem budowy geologicznej Wzgórz Strzelińskich jest:
a/ gnejs b/ bazalt c/ piaskowiec d/ granit

20. Wzgórza Strzelińskie od zachodu graniczą z:
a/ Wzgórzami Niemczańskimi b/ Górami Sowimi c/ Masywem Ślęży d/ Niziną Śląską

21. Na szczycie Gromnika znajduje się drzewo - pomnik przyrody. Jest to:
a/ buk b/ lipa c/ modrzew d/ dąb

22. Z Henrykowa do Ziębic można dojść bezpośrednio szlakiem:
a/ żółtym b/ czerwonym c/ zielonym d/ niebieskim

23. Między Strzelinem a Ziębicami pociągi osobowe zatrzymują się na stacji:
a/ Szczodrowice b/ Biały Kosciół c/ Kondratowice d/ Henryków

24. Wysokość bezwzględna Strzelina zawarta jest między (m n.p.m.):
a/ 150-170 b/ 155-175 c/ 165-185 d/ 180-195

25. Żródła rzeki Oławy leżą koło wsi:
a/ Kamiennik b/ Osina Wielka c/ Lipniki d/ Przeworno

26. Największy w Polsce pomnik przedstawiający orła znajduje się w:
a/ Ziębicach b/ Henrykowie c/ Niemczy d/ Przewornie

27. Ile działa w Strzelinie nieprywatnych szkół dla uczniów w wieku ponad 15 lat ?
a/ 2 b/ 3 c/ 4 d/ 5

28. Strzelin jest odległy od Wrocławia o (km):
a/ 37 b/ 41 c/ 45 d/ 47

29. Ile znajduje się w Strzelinie hoteli ?
a/ 0 b/ 1 c/ 2 d/ 3

30/ W którym roku Biały Kościół otrzymał prawa miejskie ?
a/ 1346 b/ 1634 c/ 1896 d/ 1918

PTTK Strzelin PTTK Strzelin