IV  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  REJONOWY

1. W centrum wsi Żeleźnik wznosi się obelisk z białego marmuru. Podaj imię świętego, którego popiersie znajduje się na tym obelisku oraz od czego ten święty patron strzeże.

2. Wyjaśnij co to jest Zborna Brzoza, napisz wszystko co wiesz.

3. Wyjaśnij powstanie Zakrzowskich Wąwozów oraz określ ich położenie.

4. Wieś wymieniona w 1264 roku jako "Woyslawicz" włączona została w XIX wieku w obręb miasta Strzelin. Podaj o jaką część miasta chodzi (podaj nazwę ulicy) oraz do kogo ta wieś należała.

5. Wieś Skalice prawdopodobnie wzięła nazwę od skupiska skał znajdujących się na południowy wschód od wsi. Podaj z czego zbudowane są te skały.

6. Jest to prostopadłościenna wieża o sześciu kondygnacjach, o dwóch otworach wejściowych, w późnorenesansowym portalu z dwoma kartuszami herbowymi i datą "1609". U góry znajduje się zegar słoneczny. Korzystając z opisu podaj o jaki zamek chodzi i kto był jego fundatorem.

7. Jest to wspaniały okaz jawora o dziesięciu konarach wy rastających z jednego pnia. Napisz gdzie znajduje się to drzewo.

8. Podaj starą nazwę z 1312 roku oraz obecną nazwę wsi koło której znajduje się "Diabelski Młyn" (na mapie istnieje na zwa "Pogański Młyn").

9. Na terenie posesji dróżnika, obok przejazdu kolejowego, we wsi Nowy Dwór koło Henrykowa, zachowała się kamienna rzeźba. Podaj jej nazwę oraz z którego wieku pochodzi.

10. Wymień gdzie na terenie Wzgórz Strzelińskich znajdują się krzyże pokutne.

11. Odpowiedz, jak nazywa się miejsce o którym podano w le gendzie, że "...w miejscu tym do dziś żadna roślina nie urośnie ani trawa się nie zazieleni a tym bardziej żaden kwiat nie zakwitnie..."

12. We wsi leżącej na wysokości ok. 340 m npm w samym "ser cu" Wzgórz Strzelińskich, w kościele filialnym urzekającym swoją prostotą i wdziękiem pod wezwaniem Św. Jadwigi, znaj duje się ambona o niespotykanym kształcie, podobna ambona znajduje się w Dusznikach Zdroju. Podaj kształt ambony oraz nazwę wsi.

13. Na południowej stronie wieży ratuszowej w Ziębicach pod tarczą zegarową i zegarem słonecznym znajduje się napis ła ciński "Horas non numero nisi serenas". Wyjaśnij co oznacza ją te słowa.

14. Napisz gdzie znajduje się "drewniany żuraw dreptakowy" z 1690 roku i do czego służył.

15. Wymień bramy prowadzące do Opactwa Cysterskiego.

16. W Strzelinie przy ulicy Rycerskiej zachował się kamienny renesansowy portal. Napisz co się na nim znajduje.

17. Strzeliński Rynek jest jednym z największych na Dolnym Śląsku. Podaj jego powierzchnię oraz długość pierzei.

18. W latach 90tych w Strzelinie ukończono dwie bardzo is totne dla miasta inwestycje poprawiające warunki życia mieszkańców a także mające znaczenie ekologiczne. Odpowiedz o jakie zakłady chodzi.

19. Podaj nazwy strzelińskich hoteli.

20. W okolicach Strzelina znajduje się Centrum Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Św. Celestyna". Podaj nazwę miejscowości w której mieści się to centrum.

21. Gromnik jest najwyższym wzniesieniem na Wzgórzach Strze lińskich. Podaj jakimi szlakami i z jakich miejscowości moż na dojść na Gromnik.

22. Podaj co oznacza skrót GOT.

23. Na mapie w skali 1: 60000 odległość ze Strzelina do No woleskiej Kopy wynosi 15 cm 8 mm. Podaj odległość w terenie ze Strzelina do Nowoleskiej Kopy.

24. Podaj azymut z punktu A do punktu B.

25. Odległośc w terenie między punktami A i B wynosi 787,5 m. Oblicz skalę mapy.

PTTK Strzelin PTTK Strzelin