III  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  REJONOWY

1.Ziębice powstały na gruzach polskiej osady, podaj jej nazwę. 

2.Napisz w granicach jakiego księstwa znalazły się Ziębice w 1291 r. po śmierci Henryka IV Probusa i kto nim rządził ? 

3.Podaj imię opata, który zaczął pisać Księgę Henrykowską. 

4.Napisz jak się nazywał, skąd i dokąd prowadził szlak z okresu rzymskiego przechodzący przez ziemię ziębicką i strzelińską. 

5.Podaj skąd pochodzi nazwa plemiona Ślężanie. 

6.W granicach jakiego księstwa znalazł się Strzelin za panowania Bolka II. 

7.Napisz kto powiedział i do kogo: "Day ut ia pobrusa a ti poziwai", oraz gdzie one zostały zapisane. 

8.Podaj nazwę źródła znajdującego się przy czerwonym szlaku między Henrykowem a Ziębicami. 

9.W bitwie z husytami w 1428 r. zginął ostatni z książąt piastów ziębickich, podaj imię księcia i miejsce bitwy. 

10.W 1780 w Ziębicach zasypano fosę i zamieniono ją na ogrody. Podaj co było tego przyczyną. 

11.W Ziębicach z murów obronnych do dnia dzisiejszego ocalała tylko jedna z trzech bram, podaj jej nazwę. 

12.Napisz w czym specjalizuje się Muzeum Regionalne w Ziębicach i gdzie się mieści. 

13.Podaj jak w średniowieczu nazwano drogę z Pragi do Wrocławia przechodzącą przez osady Strzelin i Ziębice. 

14.Właścicielami ziem leżących koło Gromnika były dwa znaczne rody. Podaj nazwy tych rodów oraz ich herby. 

15.Podaj nazwę osady targowej leżącej na prawym brzegu rzeki Oławy, którą Bolko I zjednoczył ze Strzelinem. 

16.W 1331 roku z rąk Bolka II Ziębickiego Strzelin otrzymał prawo wagi i "piwny urbarz". Wyjaśnij co to oznaczało. 

17.Podaj imię księcia, który nadał Strzelinowi prawo składu i handlu solą, oraz prawo mili. 

18.Opisz jak wyglądały mury obronne Strzelina zbudowane prawdopodobvnie z polecenia Bolka I Świdnickiego. 

19.W murach obronnych Strzelina znajdowały się trzy bramy. W jednej z nich znajdował się w podziemiach do 1838 areszt śledczy. Napisz co to za brama i jak nazywano ten areszt. 

20.Napisz kto to był Jan Józef Klim. 

21.Podaj rok powstania PTTK. 

22.Ile lat liczy Oddział PTTK Ziemi Strzelińskiej ? 

23.Koło jakiej miejscowości znajdują się żródła rzeki Oławy ? 

24.Co to jest Witostowice I i Witostowice II ? Jakim szlakiem i skąd można tam dojść ? Jaka inna atrakcja krajoznawcza znajduje się w tym miejscu ? 

25.Jakie drzewo - pomnik przyrody - rośnie na Gromniku ? 

26.Jakimi szlakami i skąd można dojść na Nowoleską Kopę ? 

27.Podaj nazwę wsi wymienionej w 1264 roku, w wiekach średnich słynącej z licznych warsztatów garncarskich. 

28.Wyjaśnij co oznaczają skróty: OTP, InO, KOT. 

29.Podaj azymut i odległość z punktu A do B (skala 1:25000). 

30.Podaj wysokość punktu C (skala 1:10000).

PTTK Strzelin PTTK Strzelin