XXV  JUBILEUSZOWY  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


LAUREACI  ETAPU  SZKOLNEGO

Kategoria szkoły średnie:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie

Kategoria szkoły podstawowe klasy 7-8:

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele Szkoła Podstawowa w Kuropatniku Szkoła Podstawowa w Prusach Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie Szkoła Podstawowa w Wawrzyszowie Szkoła Podstawowa w Wiązowie Szkoła Podstawowa w Zielenicach

Kategoria szkoły podstawowe klasy 4-6:

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele Szkoła Podstawowa w Kuropatniku Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie Szkoła Podstawowa w Wawrzyszowie Szkoła Podstawowa w Wiązowie Szkoła Podstawowa w Zielenicach
PTTK Strzelin - konkurs PTTK Strzelin - konkurs