XXV  JUBILEUSZOWY  KONKURS
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


Konkurs pod patronatem:


22 listopada 2019 roku odbył się etap szkolny Konkursu.

Finałowy etap powiatowy odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Strzelinie, ul. Henryka Sienkiewicza 41.


Szkoły, które wzięły udział w etapie szkolnym:

szkoły średnie: szkoły podstawowe klasy 7-8: szkoły podstawowe klasy 4-6:
Strzelin PTTK konkurs PTTK Strzelin konkurs