XXIV  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


LAUREACI  ETAPU  SZKOLNEGO

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie

Kategoria: szkoły podstawowe klasy 7-8 i gimnazja klasa 3:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Szkoła Podstawowa w Białym Kościele Zespół Szkół w Borowie Szkoła Podstawowa w Wawrzyszowie Szkoła Podstawowa w Wiązowie Szkoła Podstawowa w Zielenicach

Kategoria: szkoły podstawowe klasy 4-6:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie Szkoła Podstawowa w Wawrzyszowie Szkoła Podstawowa w Wiązowie Szkoła Podstawowa w Zielenicach
PTTK Strzelin - konkurs PTTK Strzelin - konkurs