XXIV  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  POWIATOWY

 

1. Występuje w 1264 roku jako „terra Dersislai”, „ziemia Dzierżysława”. W 1301 roku książę Bolko I Świdnicki odkupuje ją wraz z Białym Kościołem od rycerza Mojka z Byczenia i odsprzedaje klasztorowi klarysek w Strzelinie. O jakiej miejscowości jest tu mowa ?

2. Jest to kopulaste, zalesione wzgórze, o wysokości 279 m n.p.m., w północno wschodniej części Wzgórz Strzelińskich na południowy wschód od Kaczowa (Kaczerek). Co to za wzgórze ?

3. Co znajduje się na Kawiej Górze ?

4. Jest to dyscyplina (pieszy rajd na orientację dla każdego) w której drużyna składająca się od 2 do 5 osób (również kategorie rodzinne) poszukuje w terenie punkty kontrolne zaznaczone na mapie. Jak nazywa się ta dyscyplina ?

5. Z połączenia jakich organizacji w 1950 roku powstało PTTK ?

6. Podaj trzy najwyższe szczyty Wzgórz Strzelińskich zaczynając od najwyższego.

7. Podaj nazwę wiatrów, które powodują gwałtowne ocieplenie i topnienie śniegów

8. W Ziębicach znajduje się największy w Polsce tego typu pomnik mierzący 8 metrów wysokości. Co przedstawia ?

9. W jakiej miejscowości mieści się klasztor Cystersów ?

10. Co oznacza skrót GOT ?

11. Wymień bramy w systemie obronnym Strzelina.

12. Kiedy na Ziemi Strzelińskiej pojawiły się wyroby ze złota ? Podaj nazwę i czas.

13. Do jakich kasztelanii należały Wzgórza Strzelińskie ? Kto wprowadził administrację kasztelańska na tych terenach ?

14. Gdzie na Wzgórzach Strzelińskich występuje bazalt ?

15. Komu w 1383 roku odsprzedał Strzelin Bolko III Ziębicki ?

16. Jak się nazywał areszt miejski w Strzelinie mieszczący się w podziemiach Bramy Wodnej ?

17. Jaką funkcję pełnił Zamek w Witostowicach w czasie wojny trzydziestoletniej ?

18. W pobliżu Kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej w Żeleźniku, na krawędzi obniżenia terenu, wznosi się charakterystyczna, zabytkowa budowla. Co to za obiekt ? W jakim stylu i w którym wieku został wzniesiony ?

Jaki kolor szlaku turystycznego ma swój początek przy stacji kolejowej w Białym Kościele ?

20. Z jakim regionem geograficznym graniczą Wzgórza Strzelińskie od północy ?

21. W którym roku zainstalowano latarnie gazowe na ulicach Strzelina ?

22. Gdzie znajdują się obiekty na poniższych fotografiach ?

PTTK Strzelin konkurs ziemia strzelińska PTTK Strzelin konkurs ziemia strzelińska

23. Poniższy herb jest najstarszą znaną pieczęcią Strzelina. Do kogo należał poniższy herb ? Z którego roku pochodzi ?

PTTK Strzelin konkurs ziemia strzelińska

24. Jakiego koloru szlakami i z jakiej miejscowości można dojść na Gromnik w czasie jednodniowej wycieczki ? Wymień po jednej miejscowości z każdego kierunku.

25. Oblicz azymut i odległość z punktu 2 do 1. Na jakim elemencie znajduje się punkt 3 ? Skala mapy 1:7000.

PTTK Strzelin konkurs ziemia strzelińska
PTTK Strzelin PTTK Strzelin