XXIV  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  SZKOLNY

1. Wybierz najwyższy szczyt Wzgórz Strzelińskich:

a) Kalinka    b) Nowoleska Kopa    c) Góra Szańcowa    d) Gromnik

2. Jakiego koloru szlaki prowadzą na Nowoleską Kopę ?

a) czarny    b) zielony    c) czerwony    d) niebieski    e) żółty

3. Jaka rzeka opływa Wzgórza Strzelińskie od zachodu ?

a) Krynka    b) Pogródka    c) Młynówka    d) Oława    e) Bystrzyca

4. Z którego wieku pochodzi Rotunda św. Gotarda

a) X    b) XI    c) XII    d) XIII

5. Co jest głównym składnikiem budowy geologicznej Wzgórz Strzelińskich ?

a) granit    b) kryształ górski    c) bazalt    d) piaskowiec

6. Co oznacza skrót OTP ?

7. W jakim księstwie znajdował się Strzelin za panowania Bolka II ?

8. W którym roku powstało księstwo henrykowskie ?

9. Kto pisał Księgę Henrykowską i gdzie znajduje się jej starszy pomnik ?

10. Jaka charakterystyczna budowla znajduje się w Witostowicach ?

11. W 1428 roku ród von Czirn stracił zamek. Gdzie on się znajdował ? Na rzecz kogo zmienił właściciela ?

12. W jakim dokumencie w 1155 roku wydanym przez papieża Hadriana IV zostały wymienione miejscowości na terenie Ziemi Strzelińskiej ? O jakie miejscowości chodzi ?

13. W jakiej krainie geograficznej leżą Wzgórza Strzelińskie ?

14. Z czym graniczą Wzgórza Strzelińskie od zachodu ?

15. Kto był średniowiecznym patronem Strzelina ?

16. Jak nazywa się rezerwat znajdujący się nieopodal Henrykowa ?

17. Gdzie znajduje się najstarszy zachowany do dziś nagrobek kobiety. Jak na imię miała ta kobieta ?

18. Jakiej miejscowości bronili łucznicy strzelińscy w 1017 roku ?

19. Wymień gminy wchodzące w skład powiatu strzelińskiego.

20. Kto nadał Strzelinowi prawa miejskie ?

PTTK Strzelin PTTK Strzelin