XXIV  KONKURS
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


Konkurs pod patronatem:


W listopadzie 2018 roku odbył się etap szkolny w 17 szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z powiatu strzelińskiego.

Finałowy etap powiatowy gościła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie w dniu 14 grudnia 2018 roku.


Szkoły, w których odbył się etap szkolny:

szkoły ponadgimnazjalne: szkoły podstawowe klasa 7-8  i gimnazja klasa 3: szkoły podstawowe klasy 4-6:
Strzelin PTTK konkurs PTTK Strzelin konkurs