XXIII  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  POWIATOWY

 

1. W tym roku Strzelin obchodził jubileusz otrzymania praw miejskich. Ile to lat ?

2. Jest wysoki na 11 metrów, zajmuje centralne miejsce dziedzińca opactwa Cystersów w Henrykowie. Co to jest za obiekt ? Co przedstawia ? W którym roku i z czyjego polecenia został wzniesiony ?

3. Dokończ pierwsze zdanie zapisane w języku polskim: „Daj ać ja pobruczę…” Gdzie zostało zapisane ?

4. Kto finansował odbudowę Ziębic po zakończeniu działań wojennych w 1648 roku ?

5. Kiedy po raz pierwszy wymieniona została wieś Dobroszów? Kto był wtedy właścicielem tej wsi ?

6. Podaj wysokość względną Wzgórz Strzelińskich.

7. Podaj rzadkie rośliny charakterystyczne dla Wzgórz Strzelińskich a nie występujące na sąsiednich terenach.

8. Jaki surowiec występuje w kopalni odkrywkowej w Jegłowej ? Kiedy rozpoczęto wydobycie ?

9. Co charakterystycznego znajduje się w Kościele w Dobroszowie ?

10. Z jaką krainą geograficzną graniczą Wzgórza Strzelińskie od zachodu ?

11. Podaj trzy najwyższe szczyty Wzgórz Strzelińskich.

12. Z jakiej skały pod wpływem działalności kwasu węglowego w roztworze wód oraz zwietrzenia powstaje kaolin ?

13. Co znajduje się na Gromniku ?

14. Kto zaczął pisać Księgę Henrykowską ? Gdzie znajduje się oryginał ?

15. W jakim miesiącu przypada najwięcej dni słonecznych na Wzgórzach Strzelińskich ?

16. W Ziębicach istnieje Muzeum Regionalne. Napisz gdzie się mieści i w czym się specjalizuje.

17. Co oznacza skrót InO ?

18. Co to jest Rogaining, który organizuje Oddział PTTK Ziemi Strzelińskiej, w którym między innymi są rozgrywane dwie kategorie rodzinne ?

19. Dlaczego grzbiety Wzgórz Strzelińskich mają łagodnie zaokrąglone kształty ?

20. Gdzie znajduje się zamek nawodny ?

21. Kto nadał Strzelinowi prawa miejskie ? Gdzie został wystawiony akt lokacyjny ?

22. Gromnikiem władali rycerze rabusie. Z jakiego rodu pochodzili ?

23. Gdzie zostały wykonane poniższe zdjęcia ? Co przedstawia zdjęcie A ?

PTTK Strzelin konkurs ziemia strzelińska PTTK Strzelin konkurs ziemia strzelińska
PTTK Strzelin konkurs ziemia strzelińska PTTK Strzelin konkurs ziemia strzelińska

24. Jakimi szlakami i skąd można dojść do Ziębic w ciągu jednodniowej wycieczki ?

25. Oblicz azymut i odległość z punktu 4e do 5g. Na jakim elemencie znajduje się punkt 5g ? Skala mapy 1 : 40 000

PTTK Strzelin
PTTK Strzelin PTTK Strzelin