XXIII  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  SZKOLNY

1. Kto był pierwszym księciem świdnickim ?

a) Bolko I    b) Bolko II    c) Bolko IV    d) Bolko V

2. W którym roku Strzelin otrzymał prawa miejskie ?

a) 1155    b) 1292    c) 1308    d) 1325

3. Co oznacza skrót GOT ?

a) Górnicza Odznaka Turystyczna    b) Gminna Odznaka Turystyczna

c) Górska Odznaka Turystyczna    d) Górnośląska Odznaka Turystyczna

4. Najstarszym kościołem w Strzelinie jest kościół pod wezwaniem:

a) Podwyższenia Krzyża Św.    b) Św. Michała Archanioła    c) NP Marii    d) Św. Gotarda

5. Gdzie mieścił się zamek rycerzy rabusiów z rodu Czirnów ?

a) na Nowoleskiej Kopie    b) na Gromniku    c) w Strzelinie    d) w Ziębicach

6. W jakich latach była pisana Księga Henrykowska ?

7. Jaka rzeka opływa Wzgórza Strzelińskie od zachodu ?

8. Jak nazywa się skała pochodzenia wulkanicznego i gdzie występuje ?

9. Gdzie znajduję się siedziba nadleśnictwa najbliższego od Strzelina ?

10. Jaki jest najwyższy szczyt Wzgórz Strzelińskich ? Podaj jego wysokość.

11. Z jakiego kierunku wieje najwięcej wiatrów na Wzgórzach Strzelińskich ?

12. Na Wzgórzach Strzelińskich występuje owadożerna roślina. Podaj jej nazwę.

13. Kto ze Strzelina otrzymał nagrodę Nobla ? W którym roku to było ?

14. Na szlaku turystycznym między Ziębicami a Dobroszowem znajduję się źródło. Jak ono się nazywa i jakim kolorem szlaku można tam dojść ?

15. Wymień wieże w systemie obronnym Strzelina.

16. W jakim języku była pisana Księga Henrykowska ?

17. Jakim księstwem władał Henryk I ?

18. Podaj imię ostatniego księcia ziębickiego z rody Piastów.

19. Podaj nazwę drzewa iglastego występującego na ziemiach strzelińskich, które w okresie zimowym traci igły.

20. Gdzie znajduje się zamek nawodny ?

PTTK Strzelin PTTK Strzelin