XXII  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  POWIATOWY

 

1. Jaki budynek znajduje się przed wejściem na most do zamku w Witostowicach ?

2. W średniowieczu przez osady Strzelin i Ziębice przebiegała droga z Pragi do Wrocławia. Jak ona się nazywała ?

3. W jakim powiecie i jakiej gminie obecnie się znajdujesz ? Kiedy Biały Kościół otrzymał prawa miejskie.

4. W 1264 roku należała do posiadłości komesa Radosława II zwanego Drzemlikiem. W 1332 roku jej kolejni właściciele rycerze Racław i Myślibór sprzedali ją mieszkańcom strzelińskim. O jaką miejscowość chodzi ?

5. Na jakich stacjach kolejowych zatrzymują się pociągi między Strzelinem a Ziębicami ?

6. Jakie rzeki opływają Wzgórza Strzelińskie od wschodu i zachodu ?

7. Kto w 1446 roku oddał Strzelin w zastaw za 1750 florenów braciom Opitzowi i Hainowi von Czirn ?

8. Jakie były wieże obronne w systemie obronnym Strzelina ? Która przetrwała do dnia dzisiejszego ?

9. Ile lat liczy Polskie Towarzystwo-Turystyczno Krajoznawcze Oddział Ziemi Strzelińskiej ?

10. Podaj nazwę skały o ciemnozielonym zabarwieniu występującej od południowo - zachodniej i południowo - wschodniej strony Strzelina a zwłaszcza w terenie pomiędzy Strzelinem a Gościęcicami Dolnymi.

11. Jak nazywa się rezerwat przyrody o powierzchni 16,43 ha znajdujący się na zachód od Henrykowa ?

12. Co znajduje się na szczycie Gromnika ?

13. Ile lat minęło od nadania praw miejskich Strzelinowi ? Gdzie został wystawiony akt lokacyjny ?

14. Jest to największy tego typu pomnik w Polsce, znajduje się w Ziębicach, o wysokości 8 metrów. Co on przedstawia ?

15. Co to jest „Ptasząt śpiew” i gdzie się znajdował ?

16. W którym wieku tzw. „Geograf Bawarski” wymieniał grody obronne, również w okolicy Strzelina ?

17. Jaka jest wysokość względna Wzgórz Strzelińskich ?

18. Gdzie znajdują się Zakrzowskie Wąwozy ?

19. Gdzie zapisano pierwsze zdanie w języku polskim ? Jak ono brzmiało ?

20. Jakie wydarzenie skłoniło opata Piotra do napisania Księgi Henrykowskiej ? W jakim celu została ona napisana ?

21.
A/ Podaj nazwę miejscowości.
B/ Co przedstawia zdjęcie i gdzie się znajduje ?
C/ Gdzie znajduje się, kogo przedstawia i przed czym strzeże ?
D/ Podaj nazwę miejscowości.

PTTK Strzelin konkurs ziemia strzelińska PTTK Strzelin konkurs ziemia strzelińska
PTTK Strzelin konkurs ziemia strzelińska PTTK Strzelin konkurs ziemia strzelińska

22. Na jakich szczytach Wzgórz Strzelińskich znajdują się (lub znajdowały) wieże widokowe ?

23. Gdzie ma swoją siedzibę Stowarzyszenie św. Celestyna ?

24. Jakimi szlakami i skąd można dojść w ciągu jednodniowej wycieczki do Przeworna i Strzelina ?

25. Oblicz azymut i odległość z punktu 4c do 7a. Na jakim elemencie znajduje się punkt 4b ? Skala mapy 1 : 12 000

PTTK Strzelin
PTTK Strzelin PTTK Strzelin