XXII  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  SZKOLNY

1. Kto nadał Strzelinowi prawa miejskie ?

a) Bolko I,   b) Bolko II,   c) Jan Ziębicki,   d) Bolesław Chrobry

2. W jakim języku była pisana Księga Henrykowska ?

a) niemieckim   b)łacińskim   c) polskim   d) włoskim   e) hiszpańskim

3. W którym roku Strzelin otrzymał prawa miejskie ?

a) 1292 r.   b) 1155 r.    c) 1291 r.   d) 1188 r.    e) 1157 r.

4. Akt lokacji Strzelina został wystawiony w:

a) Ząbkowicach Śląskic   b) Strzelinie   c) Dzierżoniowie   d) Wrocławiu

5. W jakich latach była pisana Księga Henrykowska ?

a) 1425 – 1433,   b) 1366 – 1367,   c) 1296 – 1302,   d) 1268 - 1273

6. Z czym graniczą Wzgórza Strzelińskie od zachodu ?

7. Jakimi szlakami można dojść na Gromnik ?

8. Jaka rzeka opływa Wzgórza Strzelińskie od zachodu ?

9. Kto wykonał ołtarz główny w strzelińskim Kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego ?

10. Jak nazywa się jedyna ocalała do dnia dzisiejszego wieża obronna w Ziębicach ?

11. Jak nazywa się pierwszy zakon męski w Strzelinie ?

12. Jak nazywa się skała pochodzenia wulkanicznego i gdzie się znajduje ?

13. W XV wieku Strzelin dostał się we władanie rodu rycerzy-rozbójników - z jakiego rodu pochodzili ?

14. Co to jest „Diabelska Kręgielnia” ?  Gdzie się znajduje ?

15. Co oznacza skrót GOT ?

16. Co jest najwyższym szczytem Wzgórz Strzelińskich oraz jaką ma wysokość ?

17. W jakim kierunku rozciągają się Wzgórza Strzelińskie ?

18. Co jest najstarszym zabytkiem Strzelina ?  W jakim stylu jest zbudowany ?

19. Kiedy na Ziemi Strzelińskiej pojawiły się wyroby ze złota ?  Podaj nazwę epoki i czas.

20. Jak nazywa się roślina owadożerna występująca na Wzgórzach Strzelińskich ?

PTTK Strzelin PTTK Strzelin