XXI  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


    WYNIKI  -  ETAPU  POWIATOWEGO

       KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA ETAPU POWIATOWEGO:

             GIMNAZJA:

         1. Gimnazjum w ZSO w Strzelinie     
         2. nr 1 w Strzelinie      
         3. nr 2 w Strzelinie
         4. w Borowie      
         5. w Kuropatniku
         6. w Wiązowie
				         

          SZKOŁY PODSTAWOWE:

         1. nr 5 w Strzelinie
         2. w Zielenicach
         3. nr 4 w Strzelinie
         4. w Wiązowie
         5. w Białym Kościele
         6. w Wawrzyszowie
         

     KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ETAPU POWIATOWEGO:

         SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

  1.   Rafał Szałaj      LO w Strzelinie    
  2.   Jarosław Burian    LO w Strzelinie     
  3.   Dominika Klimek    LO w Strzelinie     
  4.   Patryk Kałuża     CKZiU w Strzelinie
  5.   Marcin Motyl      CKZiU w Strzelinie
  6.   Kamil Skupień     CKZiU w Ludowie Polskim
  7.   Maciej Widziak     CKZiU w Ludowie Polskim
  

 
             GIMNAZJA:

  1.   Maciej Zawistowski    w ZSO w Strzelinie    
  2.   Agata Pietrzyk      nr 1 w Strzelinie       
  3.   Natalia Partykowska   nr 2 w Strzelinie
  4.   Aleksandra Gil      w ZSO w Strzelinie
  5.   Patrycja Szczepańska   nr 1 w Strzelinie        
  6.   Paulina Kulka      w Borowie    
  7.   Aleksandra Ziółkowska  w ZSO w Strzelinie 
  8.   Jagoda Pławiak      w Borowie
  9.   Konrad Paszek      nr 1 w Strzelinie    
 10.   Julia Marczewska     w Borowie      
 11.   Klaudia Pilarska     nr 2 w Strzelinie      
 12.   Martyna Machalska    nr 2 w Strzelinie
 13.   Alicja Papierz      w Kuropatniku       
 14.   Wojciech Bochenek    w Wiązowie  
 15.   Jakub Bodnar       w Kuropatniku   
 16.   Wiktoria Łuzna      w Kuropatniku        
 17.   Anna Tkacz        w Wiązowie      
 18.   Jakub Wroński      w Wiązowie        


           SZKOŁY PODSTAWOWE:

  1.   Szymon Kunysz      nr 5 w Strzelinie   
  2.   Katarzyna Nowacka    nr 5 w Strzelinie   
  3.   Krzysztof Radomski    w Zielenicach     
  4.   Grzegorz Statkiewicz   nr 5 w Strzelinie    
  5.   Paweł Stępień      nr 4 w Strzelinie     
  6.   Katarzyna Sikora     nr 4 w Strzelinie   
  7.   Paweł Ciężarek      w Zielenicach     
  8.   Dominik Nyga       w Wiązowie    
  9.   Julia Gierczak      w Zielenicach   
 10.   Tymoteusz Pabian     w Wiązowie      
     Filip Schütterly     w Wiązowie   
 11.   Julia Bartusiak     w Białym Kościele   
 12.   Weronika Jóźwiak     nr 4 w Strzelinie    
     Krystian Put       w Białym Kościele     
 13.   Zofia Tomaszewska    w Białym Kościele     
 14.   Hubert Michalski     w Wawrzyszowie     
 15.   Gabriel Plewak      w Wawrzyszowie
 16.   Martyna Bielanowicz   w Wawrzyszowie
         
 
PTTK Strzelin konkurs PTTK Strzelin konkurs