XX  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


    WYNIKI  -  ETAPU  POWIATOWEGO

       KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA ETAPU POWIATOWEGO:

             GIMNAZJA:

         1. Gimnazjum w ZSO w Strzelinie     
         2. nr 1 w Strzelinie      
         3. w Borowie
         4. w Wiązowie      
           w Kuropatniku
         5. nr 2 w Strzelinie
				         

          SZKOŁY PODSTAWOWE:

         1. nr 5 w Strzelinie
         2. w Zielenicach
         3. nr 4 w Strzelinie
         4. w Wiązowie
         5. w Kuropatniku
         6. w Wawrzyszowie
         7. w Białym Kościele
         8. w Goszczynie				 
				 				 				 


     KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ETAPU POWIATOWEGO:

         SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

  1.   Łukasz Szymański    LO w Strzelinie    
  2.   Jarosław Burian    LO w Strzelinie     
  3.   Katarzyna Matwijów   LO w Strzelinie     
  4.   Wiktoria Momocka    Technikum w Strzelinie
  5.   Andrzej Czwartacki   Technikum w Strzelinie
  6.   Kamila Deć       Technikum w Ludowie Polskim
  7.   Mateusz Stonek     Technikum w Ludowie Polskim
  8.   Iga Olędzka      Technikum w Ludowie Polskim
  

 
             GIMNAZJA:

  1.   Maciej Zawistowski    w ZSO w Strzelinie    
  2.   Dominika Klimek     w Wiązowie       
  3.   Agata Pietrzyk      nr 1 w Strzelinie
  4.   Paulina Kulka      w Borowie
  5.   Jagoda Pławiak      w Borowie        
  6.   Katarzyna Szymańska   nr 1 w Strzelinie    
  7.   Julia Nowak       w Kuropatniku 
  8.   Aleksandra Ziółkowska  w ZSO w Strzelinie
  9.   Patrycja Szczepańska   nr 1 w Strzelinie    
 10.   Natalia Partykowska   nr 2 w Strzelinie      
 11.   Aleksandra Gil      w ZSO w Strzelinie      
 12.   Martyna Machalska    nr 2 w Strzelinie
 13.   Jakub Bodnar       w Kuropatniku       
 14.   Alicja Papierz      w Kuropatniku  
 15.   Karolina Kozak      w Wiązowie   
 16.   Urszula Kurysz      w Borowie        
 17.   Łukasz Zańko       w Wiązowie      
 18.   Sebastian Chłoń     nr 2 Strzelinie        


           SZKOŁY PODSTAWOWE:

  1.   Szymon Kunysz      nr 5 w Strzelinie   
  2.   Paweł Kaczmarek     nr 4 w Strzelinie   
  3.   Magdalena Radzik     nr 5 w Strzelinie     
  4.   Krzysztof Radomski    w Zielenicach    
  5.   Dominika Woroniecka   nr 5 w Strzelinie     
  6.   Dagna Pabian       w Wiązowie   
  7.   Aleksandra Padoł     w Wawrzyszowie     
  8.   Wiktoria Łużna      w Kuropatniku    
  9.   Jakub Wroński      w Wiązowie   
 10.   Paweł Ciężarek      w Zielenicach      
 11.   Dominik Nyga       w Wiązowie   
 12.   Natalia Cygan      w Zielenicach   
     Łukasz Dobrowolski    w Kuropatniku    
 13.   Kamil Hertig       w Wawrzyszowie     
 14.   Marcin Ciężarek     w Białym Kościele     
 15.   Katarzyna Hawryszko   w Goszczynie     
 16.   Aleksander Kaczmarczyk  w Białym Kościele
 17.   Karol Osiński      nr 4 w Strzelinie
 18.   Julia Lang        w Kuropatniku
 19.   Martyna Kużel      w Goszczynie
 20.   Marcel Wolny       nr 4 Strzelinie
 21.   Przemysław Mocek     w Białym Kościele
 22.   Dominika Golonka     w Wawrzyszowie
 23.   Filip Czurak       w Goszczynie 
          
      
PTTK Strzelin konkurs PTTK Strzelin konkurs